Ośrodki żywienia domowego

Podstawowe informacje

Ośrodki żywienia domowego - podstawowe informacje

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zostałeś zakwalifikowany w szpitalu do żywienia innego niż doustne, przy użyciu specjalnej żywności, nadzór nad Twoim leczeniem w domu może przejąć wyspecjalizowany ośrodek leczenia żywieniowego.

Pamiętaj, aby przy wypisie ze szpitala sprawdzić, czy masz komplet dokumentów uprawniających do kontynuacji żywienia dojelitowego w domu – są to:

 1. skierowanie do Poradni Żywieniowej, która będzie prowadziła żywienie dojelitowe dietą przemysłową w domu
 2. karta informacyjna z leczenia szpitalnego z informacją o założeniu sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego, z zaleceniami dotyczącymi dalszego żywienia dojelitowego (dietami przemysłowymi) wraz z kwalifikacją do żywienia dojelitowego dietą przemysłową

Zanim rozpoczniesz żywienie dojelitowe w domu, Ty lub Twój opiekun zostaniecie dokładnie przeszkoleni w tym zakresie przez zespół żywieniowy, który obejmie Cię opieką. Personel medyczny ośrodka żywieniowego będzie spotykał się z Tobą podczas regularnych wizyt (najczęściej domowych), jak również będzie dostępny dla Ciebie przez cały czas pod telefonem.

Żywienie dojelitowe

ŻYWIENIE DOJELITOWE W DOMU

Żywienie pozajelitowe

ŻYWIENIE POZAJELITOWE W DOMU

Lekarz prowadzący opracuje Twój indywidualny plan żywienia dojelitowego w domu..

Twój plan żywienia powinien zawierać m.in.:

 • nazwę produktu żywieniowego wraz z jego ilością, sposobem i szybkością podawania
 • nazwę płynów dodatkowych wraz z ich ilością, sposobem i szybkością podawania
 • dawkowanie i zasady podawania leków
 • zasady pielęgnacji dostępu do przewodu pokarmowego
 • zasady odżywiania drogą naturalną, jeżeli jest ono możliwe.

Lekarz będzie nadzorował prawidłową realizację  leczenia żywieniowego oraz kontrolował następstwa terapii. Twój lekarz prowadzący to osoba wyszkolona i doświadczona w zakresie zasad, metod i procedur leczenia żywieniowego w domu.

 

Specjalistyczna opieka

pozajelitowe

Specjalistyczna opieka nad chorym żywionym do- lub pozajelitowo w domu

Opiekę nad pacjentami żywionymi do- lub pozajelitowo sprawują specjalistyczne ośrodki w wybranych miastach w Polsce. Działają w nich wykwalifikowane zespoły. W ich skład wchodzą lekarze i pielęgniarki wspomagani przez dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów i farmaceutów. Specjaliści zajmują się kompleksowo przygotowaniem pacjenta i/lub bliskich do prowadzenia żywienia w warunkach domowych. Obejmują pacjenta kompleksową opieką i wsparciem podczas trwania leczenia.

Zakres przysługujących Ci usług:

 • właściwe przygotowanie Ciebie lub rodziny i opiekunów do sprawowania opieki nad Tobą  w domu
 • indywidualne ustalenie odpowiedniego programu leczenia
 • ustalenie programu wizyt i badań kontrolnych, obejmujących: badanie lekarskie, badania krwi i moczu, aktualną ocenę stanu odżywienia, zmianę lub utrzymanie planu żywienia (średnio 1 raz na 3 miesiące)
 • ciągły kontakt telefoniczny z zespołem prowadzącym leczenie
 • dostarczanie preparatów, sprzętu oraz niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego
Pamiętaj! W przypadku wskazań do prowadzenia żywienia przez pompę ośrodek żywieniowy jest zobowiązany do nieodpłatnego wypożyczenia pompy do żywienia dojelitowego na czas leczenia.
 • udrożnienie lub poprawa mocowania zgłębnika
 • naprawa zgłębnika lub przetoki
 • zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia, czy też innych wskazań, które wymagają leczenia szpitalnego
Leczenie dojelitowe w domu przysługuje każdemu pacjentowi, który nie musi leżeć w szpitalu, ale z powodu braku możliwości przyjmowania pokarmu w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą naturalną, wymaga długotrwałego podawania substancji odżywczych przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (np. PEG, gastrostomia, jejunostomia).

 

Ośrodki żywienia

 • MAPA
 • LISTA PLACÓWEK
NAZWA LOKALIZACJIADRESTELEFON


Przeczytaj także najnowsze aktualności

Do góry