Specjalistyczna opieka

pozajelitowe

Specjalistyczna opieka nad chorym żywionym do- lub pozajelitowo w domu

Opiekę nad pacjentami żywionymi do- lub pozajelitowo sprawują specjalistyczne ośrodki w wybranych miastach w Polsce. Działają w nich wykwalifikowane zespoły. W ich skład wchodzą lekarze i pielęgniarki wspomagani przez dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów i farmaceutów. Specjaliści zajmują się kompleksowo przygotowaniem pacjenta i/lub bliskich do prowadzenia żywienia w warunkach domowych. Obejmują pacjenta kompleksową opieką i wsparciem podczas trwania leczenia.

Zakres przysługujących Ci usług:

  • właściwe przygotowanie Ciebie lub rodziny i opiekunów do sprawowania opieki nad Tobą  w domu
  • indywidualne ustalenie odpowiedniego programu leczenia
  • ustalenie programu wizyt i badań kontrolnych, obejmujących: badanie lekarskie, badania krwi i moczu, aktualną ocenę stanu odżywienia, zmianę lub utrzymanie planu żywienia (średnio 1 raz na 3 miesiące)
  • ciągły kontakt telefoniczny z zespołem prowadzącym leczenie
  • dostarczanie preparatów, sprzętu oraz niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego
Pamiętaj! W przypadku wskazań do prowadzenia żywienia przez pompę ośrodek żywieniowy jest zobowiązany do nieodpłatnego wypożyczenia pompy do żywienia dojelitowego na czas leczenia.
  • udrożnienie lub poprawa mocowania zgłębnika
  • naprawa zgłębnika lub przetoki
  • zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia, czy też innych wskazań, które wymagają leczenia szpitalnego
Leczenie dojelitowe w domu przysługuje każdemu pacjentowi, który nie musi leżeć w szpitalu, ale z powodu braku możliwości przyjmowania pokarmu w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą naturalną, wymaga długotrwałego podawania substancji odżywczych przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (np. PEG, gastrostomia, jejunostomia).

Przeczytaj także najnowsze aktualności

Do góry