Krok po kroku

pozajelitowe

Szczegółowego instruktażu, jak postępować przy prowadzeniu żywienia domowego, udzielić powinien każdemu choremu i opiekunowi zespół leczący.

Warto w trakcie prowadzenia leczenia żywieniowego w domu postępować zgodnie z pewnymi zasadami, które pozwolą uniknąć wielu powikłań.

 • Przy odbiorze preparatów należy sprawdzić:
  • nazwę specjalnej żywności na opakowaniu, czy zgadza się z zalecaną przez lekarza,
  • datę ważności i stan opakowań, w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką z zespołu żywieniowego.
 • Specjalna żywność z krótszym terminem ważności należy zużyć w pierwszej kolejności.
 • Specjalną żywność w opakowaniu typu worek po otwarciu należy zużyć w ciągu 24 godzin.
 • Specjalną żywność w butelkach szklanych należy podać w ciągu 8 godzin od otwarcia.
 • Zestawy do podawania diet należy wymieniać co 24 godziny.
 • Zalecane jest używanie strzykawek jednorazowych.
 • Należy każdorazowo umyć ręce przed wszystkimi czynnościami, związanymi z podawaniem specjalnej żywności.
 • Pacjentów z założoną przetoką odżywczą nie należy układać na lewym boku ze względu na możliwość przedostawania się treści z żołądka.
 • Pacjentów żywionych dojelitowo należy w trakcie karmienia, o ile tylko to możliwe, sadzać (lub podnosić górną część ciała). Należy unikać ułożenia chorego na lewym boku w trakcie i po karmieniu. Karmienie w pozycji leżącej grozi zachłystowym zapaleniem płuc. Podczas podaży specjalnej żywności pacjent powinien być w pozycji półsiedzącej pod kątem 45°. Nie należy karmić pacjenta leżącego w pozycji płaskiej, na wznak, poza sytuacją, gdy inna pozycja jest niemożliwa i wyraził na to zgodę lekarz.
 • Specjalna żywność podawana pacjentowi powinna mieć temperaturę pokojową. Nie należy podawać specjalnej żywności zbyt chłodnej. Jeżeli specjalna żywność była przechowywana w chłodniejszym pomieszczeniu należy wstawić ją do pomieszczenia o temperaturze pokojowej lub umieścić całe opakowanie w pojemniku z wodą o temperaturze max 36 C. Należy zapewnić podawanie diety z odpowiednią prędkością (zleconą przez lekarza). Nie należy podgrzewać specjalnej żywności w mikrofalówce czy na kuchence.
 • Specjalną żywność należy podawać z odpowiednią prędkością zleconą przez lekarza prowadzącego. Nie należy podawać specjalnej żywności zbyt szybko!
 • Przed rozpoczęciem podawania specjalnej żywności, a także po jej zakończeniu, należy przepłukać zgłębnik lub gastrostomię (zwykle wodą), co zapobiega zatkaniu się cewnika.
 • W trakcie podawania specjalnej żywności nie należy podawać leków. Aby podać lek należy przerwać dostarczanie specjalnej żywności na około 15-30 minut. Jak podawać leki pacjentom żywionym dojelitowo? Często leki po odpowiednim przygotowaniu podaje się po prostu 15-30 minut przed karmieniem.
 • Leki przed podaniem należy dokładnie rozkruszyć w moździerzu i zmieszać z przegotowaną wodą (chłodną lub o temperaturze pokojowej).

PODAWANIE LEKÓW zleconych przez lekarza prowadzącego:

Należy:

 • dokładnie rozkruszyć i rozpuścić tabletkę tylko, jeśli lekarz zaleci takie podawanie leków. Samowolnie nigdy nie należy podawać tabletek przez zgłębnik lub PEGa,
 • podać leki przed karmieniem (15-30 min) lub przerwać podawanie diety i odczekać 15 minut,
 • przepłukać zgłębnik wodą (solą fizjologiczną),
 • podać lek,
 • ponownie przepłukać zgłębnik wodą (solą fizjologiczną),
 • ponownie podawać specjalną żywność po odpowiednio długiej przerwie.

Modyfikacje powyższych metod obejmują:

 1. żywienie przerywane - podaż specjalnej żywności odbywa się w następujący sposób: 3 godziny – wlew specjalnej żywności, następnie przerwa na około 2 godziny, następnie ponowna podać, itd.
 2. żywienie nocne (zalecane u pacjentów np. z mukowiscydozą) -  podaż specjalnej żywności metodą wlewu ciągłego przez noc, najczęściej podczas snu (ok. 10-12 godzin).

Do góry