Leczenie w domu

szpital

Na czym polega żywienie dojelitowe w domu?

Domowe żywienie dojelitowe oznacza podawanie w domu pacjenta właściwej ilości wszystkich potrzebnych składników pokarmowych.

Żywienie dojelitowe w domu jest to program kompleksowej opieki nad pacjentem, u którego z powodu braku możliwości przyjmowania pokarmu drogą doustną, w  ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu, został wytworzony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (np.: PEG, gastrostomia, jejunostomia, zgłębnik nosowo-żołądkowy). Przez odpowiednio stworzony dostęp podawana jest specjalna żywność, a pacjent nie wymaga już dalszego pobytu w szpitalu.

Program opieki obejmuje m.in.:

 • Indywidualne ustalenie odpowiedniego planu żywienia. Żywienie odbywa się przy użyciu specjalnej żywności (diety przemysłowe) drogą inną niż doustna. Dzięki tej formie leczenia możliwa jest poprawa lub utrzymanie stanu zdrowia, sukcesywne odzyskiwanie zdrowia, poprawa komfortu życia.
 • Właściwe przygotowanie pacjenta, rodziny i opiekunów do sprawowania opieki nad żywionym dojelitowo w domu.
 • Kompleksową opiekę medyczna obejmującą m.in.: regularne wizyty kontrolne lekarza i pielęgniarki w domu pacjenta lub w poradni oraz badania kontrolne krwi i moczu (średnio 1 raz na 3 miesiące).
 • Dostarczanie produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego oraz środków dezynfekcyjnych i opatrunkowych do domu pacjenta.
 • Zapewnienie pompy do żywienia dojelitowego, jeżeli jest taka potrzeba.
 • Ciągły kontakt telefoniczny z zespołem prowadzącym leczenie.

Do żywienia dojelitowego w domu kwalifikuje:

 1. Szpital (Szpital wydaje również skierowanie do Poradni Żywieniowej)
 2. Poradnia Żywieniowa (Poradnia Żywieniowa prowadzi dalsze żywienie dojelitowe w domu pacjenta)

W celu objęcia programem żywienia dojelitowego w warunkach domowych należy zarejestrować pacjenta w Poradni Żywieniowej.


Żywienie dojelitowe w domu jest w całości refundowane przez NFZ.


WSKAZANIA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u pacjentów ze sprawnym przewodem pokarmowym (zachowana drożność, perystaltyka oraz wchłanianie), u których odżywianie doustne nie jest wystarczające do zaspokojenia ich zapotrzebowania na substancje odżywcze.

Żywienie dojelitowe  w warunkach domowych stosowane jest m.in. w przypadkach poniższych schorzeń:

Schorzenia neurologiczne z zaburzeniami połykania:

 • stan po udarze mózgu
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • stan po urazie OUN
 • stwardnienie rozsiane
 • demencja (Ch. Alzheimera, Ch. Parkinsona)
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • guzy mózgu
 • wszystkie schorzenia neurologiczne uniemożliwiające połykanie

Choroby nowotworowe:

 • nowotwory głowy i szyi
 • nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • nowotwory klatki piersiowej
 • okresowo zaburzenia jedzenia w trakcie chemio- i radioterapii oraz leczenia operacyjnego różnych nowotworów

Ten rodzaj świadczenia (żywienie dojelitowe w warunkach domowych) stosuje się również w Domach Pomocy Społecznej i Hospicjach Domowych.

SPOSOBY  ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

W ramach żywienia dojelitowego możesz być leczony w różny sposób, poprzez:

Żywienie dożołądkowe, za pomocą:

Żywienie dojelitowe, za pomocą:

W obydwu przypadkach żywienie może być prowadzone kilkoma sposobami podania diety przemysłowej (metodą bolusa, grawitacyjnie, przez pompę).

Do góry