Leczenie w szpitalu

szpital

Aby dostarczyć wszystkie składniki do organizmu inaczej niż doustnie (żywienie dojelitowe), konieczne jest założenie lub wytworzenie przetoki i założenie sztucznego dostępu.

W praktyce oznacza to wytworzenie specjalnego dojścia, np. do żołądka (gastrostomia, PEG) lub jelita (jejunostomia). Założenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego powinien wykonać lub nadzorować lekarz przeszkolony w tym zakresie.

Bezpośrednio do zglębników dojelitowych (sond odzywczych ) lub przetok odżywczych podawane są mieszaniny żywieniowe oraz płyny. W żywieniu dojelitowym powinno się stosować jedynie diety przemysłowe. Zmiksowana dieta kuchenna może nie pokrywać pełnego zapotrzebowania organizmu na substancje odżywcze, a źle przygotowana może spowodować zapychanie przetok.

Sprawdź czy otrzymałeś wszystkie informacje dotyczące prawidłowego leczenia, tj.

 1. Jaki jest cel leczenia?
 2. Ile będzie trwało leczenie?
 3. W jaki sposób podawane będą składniki odżywcze?
 4. Kiedy i w jaki sposób zostanie określona skuteczność leczenia?
 5. Z jaką częstotliwością podawane będą składniki odżywcze?
 6. Jak podawane będą inne leki?
 7. Co powinno Cię zaniepokoić?
 8. Jakie kroki należy podjąć po opuszczeniu szpitala?
 9. Jaką opiekę medyczną można otrzymać?
 10. Sprawdź, czy otrzymałeś pełną dokumentację przy wypisie ze szpitala i skierowania do dalszej opieki medycznej!

ZAKOŃCZENIE LECZENIA

Lekarz podejmie decyzję o zakończeniu leczenia, kiedy spełniony zostanie przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • potrzeby żywieniowe chorego mogą być zaspokojone przez odżywianie drogą doustną
 • kiedy pojawiają się powikłania leczenia
 • stan chorego pogorszył się na tyle, że niemożliwe jest dalsze bezpieczne odżywianie dojelitowe i konieczne jest przejście na żywienie pozajelitowe
 • jeśli chory lub opiekunowie wspólnie z lekarzem uznają, że dalsze leczenie nie przyniesie oczekiwanych korzyści

Do góry