Leczenie w szpitalu

szpital

POPROŚ LEKARZA PROWADZĄCEGO
O PRZEDSTAWIENIE PLANU LECZNIA

SPRAWDŹ, CZY OTRZYMAŁEŚ WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO LECZENIA, tj.:

  1. Jaki jest cel leczenia?
  2. Ile będzie trwało leczenie?
  3. W jaki sposób podawane będą składniki odżywcze?
  4. Kiedy i w jaki sposób zostanie określona skuteczność leczenia?
  5. Z jaką częstotliwością podawane będą składniki odżywcze?
  6. Jak podawane będą inne leki?
  7. Co powinno Cię zaniepokoić?
  8. Jakie kroki należy podjąć po opuszczeniu szpitala?
  9. Jaką opiekę medyczną można otrzymać?
  10. Sprawdź, czy otrzymałeś pełną dokumentację przy wypisie ze szpitala i skierowania do dalszej opieki medycznej?

Do góry