Żywienie pozajelitowe

Podstawowe informacje

pozajelitowe

Czym jest żywienie pozajelitowe

Polega na dostarczaniu wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych, bezpośrednio do układu krwionośnego (dożylnie) - z pominięciem przewodu pokarmowego. 

Składniki pokarmowe: aminokwasy, węglowodany,tłuszcze, elektrolity, pierwiastki śladowe , witaminy i woda podawane są zmieszane ze sobą w  roztwory - mieszaniny odżywcze. Podaje się je przez specjalne cewniki żylne, które wszczepia się do dużych żył prowadzących krew bezpośrednio do serca (centralne żywienie pozajelitowe) lub przez kaniule obwodowe  wprowadzane do cieńszych żył obwodowych znajdujących się, np. na kończynach górnych (obwodowe żywienie pozajelitowe).

KIEDY LEKARZ MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O ROZPOCZĘCIU ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO?

  • jeśli żywienie przez przewód pokarmowy jest całkowicie niemożliwe lub niewystarczające
  • jeśli przewód pokarmowy nie może przyjąć, strawić i wchłonąć składników pokarmowych w ilości wystarczającej do pokrycia zapotrzebowania chorego (żywienie pozajelitowe częściowe lub suplementarne)

W zależności od wskazań i możliwości pacjenta odżywianie może być prowadzone jednocześnie dożylnie, dojelitowo i doustnie.

Do góry