Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających naszą stronę internetową

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020, poprzednia wersja

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. („my”) będzie zbierać od Państwa i przetwarzać pewne Państwa dane osobowe od jako odwiedzających nasze strony internetowe.

Niniejszy dokument informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w związku z  odwiedzaniem naszej strony internetowej.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w innych sytuacjach, np. gdy są Państwo klientem w odniesieniu do produktów lub usług bądź gdy kontaktują się Państwo z nami w swojej roli pracowników ochrony zdrowia. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w takich sytuacjach.

Informujemy również, że nasze strony internetowe zawierają linki do stron zewnętrznych, których nie obejmuje niniejsza informacja o ochronie danych. Poza tym, niektóre lokalne strony internetowe jednostek zależnych Fresenius Kabi mogą zawierać informacje o ochronie danych, które różnią się od niniejszego. Państwa wizyty na tych stronach internetowych podlegają informacjom o ochronie danych dotyczących danych stron.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane do następujących celów:

 • weryfikacji, rozpatrywanie i udzielanie Państwu odpowiedzi na zapytania lub żądania
 • wywiązywanie się z naszych obowiązków w zakresie przepisów dotyczących monitorowania bezpieczeństwa leków (pharmacovigilance) i produktów leczniczych
 • umożliwienie funkcjonowania strony internetowej dla potrzeb urządzenia, z którego Państwo korzystają
 • zapewnienie Państwu najlepszej możliwej obsługi i poprawy komfortu użytkowania
 • optymalizacji naszej strony

Możemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Zbieramy dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie. Ma to na celu dostosowanie jej pod kątem użytkowanego przez Państwa urządzenia i wszystkich jego funkcji lub przechowywanie Państwa preferencji dotyczących bieżącej lub przyszłych sesji przeglądania.
Zbieramy następujące dane podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych:

 • nazwę Państwa usługodawcy, w tym adres IP
 • stronę internetową, która przekierowała Państwa do naszej strony
 • podstrony odwiedzane na naszej stronie
 • typ Państwa przeglądarki internetowej oraz
 • datę i długość wizyty.

Państwa adres IP zostanie spseudonimizowany poprzez usunięcie trzech ostatnich cyfr. W ten sposób nie będziemy już w stanie bezpośrednio Państwa zidentyfikować jako osób fizycznych.

Informacje zbierane za pomocą plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową.

Mają Państwo prawo odmówić wykorzystywania plików cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat sposobu zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli postanowią Państwo nie akceptować plików cookie, mogą nie być Państwo w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony. W przypadku decyzji o usunięciu plików cookie może być konieczne potwierdzenie pewnych ustawień.

Państwa ustawienia plików cookie są zawsze powiązane ze stosowaną przeglądarką internetową i nieskuteczne w przypadku użycia innej przeglądarki podczas kolejnego korzystania ze strony. Istnieje możliwość zmiany ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Tutaj można usunąć pliki cookie w dowolnym czasie, według własnego uznania. 

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie jest wymagany do funkcjonowania strony. Są one przez nas wykorzystywane wyłącznie podczas sesji i dlatego zwane są własnymi sesyjnymi plikami cookie.

Pomagają stronie ładować się szybciej i ograniczyć liczbę sesji pochodzących od użytkownika, aby zapobiegać przeciążeniu strony.

Pozostają aktywne podczas sesji i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie zapisują wybory, których Państwo dokonują podczas odwiedzania tej strony, w celu oferowania Państwu lepszej funkcjonalności i indywidualnych ustawień.

Wykorzystujemy „powiadomienie o cookie”, które zapisuje Państwa decyzję odnośnie zgody lub odmowy dotyczącej wykorzystywania plików cookie na naszej stronie. Jest on zapisywany automatycznie po kliknięciu jednej z dwóch dostępnych opcji. Akceptacja naszych plików cookie jest przechowywana przez rok od daty jej dokonania. Decyzja odmowna będzie przechowywana przez 30 dni. W tym czasie nie pojawi się ponownie baner z informacją o plikach cookie.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie pozwalają nam na analizę sposobu korzystania ze strony. Pozwala nam to zoptymalizować jej wydajność i poprawić komfort użytkowania. Nasza strona internetowa wykorzystuje Matomo, dawniej Piwik, narzędzie analityki internetowej o otwartym kodzie źródłowym. Za pomocą tego narzędzia monitorujemy, jak często użytkownicy odwiedzają daną podstronę naszej strony, które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach. Państwa adres IP zostanie spseudonimizowany poprzez usunięcie trzech ostatnich cyfr. W ten sposób nie będziemy już w stanie bezpośrednio Państwa zidentyfikować jako osób fizycznych. Oprogramowanie Matomo działa na serwerach naszego wewnętrznego dostawcy usług w Niemczech, gdzie będą przechowywane informacje o korzystaniu ze strony (w tym Państwa spseudonimizowany adres IP) generowane przez pliki cookie. Przekazany adres IP nie będzie łączony z innymi zbieranymi przez nas danymi. Dane te zostaną usunięte po trzech latach.

Plik cookie mediów społecznościowych

Po naciśnięciu przycisku „Zgadzam się” w sekcji kanałów społecznościowych zostanie zamieszczony plik cookie. Dzięki temu mogą Państwo wówczas zobaczyć strumienie aktywności naszych korporacyjnych kanałów mediów społecznościowych, które są osadzone na naszej stronie internetowej. Państwa zgoda jest przechowywana przez czas trwania Państwa wizyty poprzez nasz plik cookie „strumieni mediów społecznościowych”.

Przy aktywowaniu wtyczek mediów społecznościowych i kanałów aktywności

Aktywowanie wtyczek lub kanałów aktywności dostawców mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram lub WhatsApp) powoduje połączenie Państwa przeglądarki z serwerami odpowiednich dostawców i wysyłanie do nich określonych Państwa danych.

Ponadto, jeżeli w danej chwili są Państwo zalogowani do sieci społecznościowej jednego z wyżej wymienionych dostawców, Państwa aktywność może być jednocześnie powiązana z Państwa kontem użytkownika.

Wtyczki do udostępniania za pomocą narzędzia Shariff

W celu zabezpieczenia Państwa prywatności wykorzystujemy narzędzie o nazwie Shariff. Shariff umożliwia Państwu podjęcie decyzji, czy i kiedy aktywować wtyczki do udostępniania treści na  naszej stronie internetowej, a tym samym inicjować przekazanie określonych danych użytkownika do dostawcy. Tylko jeżeli aktywują Państwo wtyczkę za pomocą narzędzia Shariff, Państwa przeglądarka połączy się z serwerami danego dostawcy i nastąpi przekazanie danych konkretnie o użytkowniku (o których mowa poniżej) do tego dostawcy. Żeby aktywować wtyczkę za pomocą narzędzia Shariff, należy kliknąć jeden z odpowiednich przycisków udostępniania.

Aktywowanie źródeł aktywności

Gdy aktywują Państwo kanał aktywności poprzez kliknięcie nieaktywnej maski na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka połączy się z serwerami każdego z dostawców i nastąpi przekazanie do nich danych konkretnie o użytkowniku (o których mowa poniżej). Należy pamiętać, że plik cookie jest ustawiany automatycznie po kliknięciu maski i będzie przechowywany przez cały czas trwania sesji przeglądania. W tym czasie maska nie pojawi się ponownie.

Firma Fresenius Kabi nie ma wpływu na zakres ani rodzaj danych, które zostaną przesłane po  aktywacji wtyczek lub źródła aktywności. Poza tym mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Aby dowiedzieć się więcej na temat zakresu zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, możliwego celu ich wykorzystania, a także przysługujących Państwu praw i opcji konfiguracji dla potrzeb ochrony prywatności (w tym prawa do wycofania zgody), należy zapoznać się z polityką prywatności danej sieci społecznościowej.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

W ramach aktywności możemy zamieszczać filmy z YouTube na naszej stronie. YouTube wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych konkretnie o użytkownikach swojej strony, między innymi do rejestrowania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i zwiększania przyjazności serwisu dla użytkownika. Rozpoczęcie odtwarzania filmu może uruchomić inne jednoczesne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Więcej informacji na temat prywatności w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy

Informacje przekazywane nam przez Państwa 

Zbieramy i przetwarzamy dane, które wyraźnie nam Państwo przekazali, na przykład podczas wypełniania formularzy internetowych lub kontaktowania się z nami za pomocą innych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, telefon lub poczta tradycyjna. Są to następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • płeć
 • informacje kontaktowe i adresowe (w tym adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu)
 • kraj zamieszkania
 • firma
 • zawód
 • rodzaj żądania i ewentualne dalsze informacje w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o jedną lub kilka z następujących podstaw prawnych:

 • Wyrazili Państwo zgodę na zamierzone przetwarzanie lub międzynarodowe przekazanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 1 lit. a) RODO). Dotyczy to plików cookie oraz gdy aktywują Państwo wtyczki społecznościowe lub gdy przekazują nam Państwo dane dotyczące żądania wobec podmiotu Fresenius Kabi spoza Europy
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Te prawnie uzasadnione interesy to: 

               –    ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

               –    udzielenie informacji o naszych produktach i usługach za pomocą działającej i zoptymalizowanej strony                      internetowej.

Państwa dane kontaktowe będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy po odpowiedzi na zapytanie, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowania danych przez dłuższy okres.
Informacje zebrane za pomocą plików cookie będą przechowywane tak długo, jak długo plik cookie będzie aktywny, jak wyjaśniono powyżej.

W ramach prowadzenia naszej działalności, współpracujemy z innymi podmiotami.  W związku z tym możemy przesyłać Państwa dane osobowe w części lub w całości innym podmiotom.

Odbiorcami tymi są:

 • Inne spółki Grupy Fresenius Kabi, jeżeli takie przekazanie danych osobowych jest niezbędne w konkretnym celu (zob. spis lokalizacji , w których prowadzą działalność spółki Grupy Fresenius Kabi);
 • Usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu (np. w celu świadczenia hostingu lub usług maintenance) i muszą postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania; usługodawcy ci nie będą mieć prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych do innych celów niż nasze;
 • Organy władzy, sądy, strony postępowania sądowego, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani w celu przestrzegania mających zastosowanie ustaw, przepisów wykonawczych, procedur prawnych lub żądań organów państwowych;
 • Profesjonalni doradcy lub audytorzy, tacy jak doradcy podatkowi, audytorzy finansowi, prawnicy, ubezpieczyciele, banki i inni niezależni profesjonalni doradcy w krajach, w których prowadzimy działalność.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Nie przewidujemy dalszego przekazywania Państwa danych do państw trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), z wyjątkiem odpowiedzi na zapytania. W celu obsługi Państwa zapytania przekażemy je, w tym podane przez Państwa dane osobowe, do lokalnej osoby kontaktowej w Państwa kraju. Jeżeli lokalna osoba kontaktowa znajduje się w państwie trzecim, przekażemy dane na podstawie Państwa zgody.

W zależności od sytuacji przysługują Państwu pewne prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

Przeniesienia danych

Wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją

Mogą Państwo wykonać te prawa online przy pomocy formularza kontaktowego dotyczącego ochrony danych.
Mają Państwo również prawo wnieść skargę do naszego inspektora danych osobowych lub organu nadzorczego.

Inspektor ochrony danych:

Fresenius Kabi AG
Inspektor ochrony danych
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Niemcy
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Organ ochrony danych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193   

Warszawa

Wymóg podania danych osobowych

Państwa dane osobowe są wymagane w celu udostępnienia Państwu strony internetowej i umożliwienia podjęcia działań następczych w związku z Państwa zapytaniem.
W razie niepodania przez Państwa danych osobowych, strony nie będzie funkcjonować, a my możemy nie mieć możliwości udzielenia odpowiedzi lub poprawnego przetworzenia Państwa żądania.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

W miarę jak nasz system gromadzenia i przetwarzania  Państwa danych będzie się zmieniał,  możemy również modyfikować niniejszą Informację o o przetwarzaniu danych, tak aby zawsze poprawnie odzwierciedlała nasze praktyki przetwarzania danych. Zachęcamy Państwa do okresowego przeglądania niniejszego oświadczenia.

Administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt