Ocena stanu zdrowia pacjentów w szpitali jest obowiązkowa

Niewystarczające przyjmowanie doustne pokarmów przez czas dłuższy niż 14 dni jest związane z większym ryzykiem zgonu (Ib). Z tego powodu wskazane jest żywienie dojelitowe u chorych niedożywionych, a także u pacjentów bez oczywistych cech niedożywienia, jeżeli przewiduje się, że nie będą mogli jeść przez więcej niż 7 dni w okresie okołooperacyjnym. Żywienie dojelitowe zalecane jest również u osób, które nie mogą utrzymać dziennego spożycia pokarmów ponad 60% zalecanej normy przez czas dłuższy niż 10 dni. W takich sytuacjach należy jak najszybciej rozpocząć wsparcie żywieniowe (dojelitowe – o ile możliwe). [Wytyczne POLSPEN]

Na konieczność przeprowadzenia w szpitali przesiewowej oceny zdrowia pacjenta zwraca uwagę artykuł zamieszczony na portalu www.rynekzdrowia.pl. Podkreśla się w nim fakt odpowiedniego prawnego uregulowania praw pacjentów w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, lecz niewystarczającego zastosowania wytycznych w praktyce. Według przytoczonych danych szacuje się, że specjalistycznego żywienia klinicznego wymaga od 30 do nawet 70 proc. osób przebywających w szpitalach. Leczenie żywieniowe wdrażane jest jednak w niewystarczającej skali. Zdaniem ekspertów u pacjentów niedożywionych występuje większe ryzyko powikłań pooperacyjnych, natomiast odpowiednio wprowadzone żywienie kliniczne pozwala skrócić okres rehabilitacji pooperacyjnej.

W świetle obowiązujących aktów prawnych ocena stanu zdrowia pacjenta jest obowiązkowa.

Więcej na ten temat w artykule zamieszczonym 09.08.2014r. na portalu www.rynekzdrowia.pl www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/Zywienie-kliniczne-w-szpitalach-przepisy-mamy-bardzo-dobre-korzystajmy-z-nich,143597,3,0.html

Dowiedz się, czym jest dokładnie ocena zdrowia pacjenta.

Serwis zywieniemazanczenie.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w serwisie należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.