Ośrodki żywienia domowego dojelitowego

Podstawowe informacje

Ośrodki żywienia domowego - podstawowe informacje

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zostałeś zakwalifikowany w szpitalu do żywienia innego niż doustne, przy użyciu specjalnej żywności, nadzór nad Twoim leczeniem w domu może przejąć wyspecjalizowany ośrodek leczenia żywieniowego.

Pamiętaj, aby przy wypisie ze szpitala sprawdzić, czy masz komplet dokumentów uprawniających do kontynuacji żywienia dojelitowego w domu – są to:

 1. skierowanie do Poradni Żywieniowej, która będzie prowadziła żywienie dojelitowe dietą przemysłową w domu
 2. karta informacyjna z leczenia szpitalnego z informacją o założeniu sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego, z zaleceniami dotyczącymi dalszego żywienia dojelitowego (dietami przemysłowymi) wraz z kwalifikacją do żywienia dojelitowego dietą przemysłową

Zanim rozpoczniesz żywienie dojelitowe w domu, Ty lub Twój opiekun zostaniecie dokładnie przeszkoleni w tym zakresie przez zespół żywieniowy, który obejmie Cię opieką. Personel medyczny ośrodka żywieniowego będzie spotykał się z Tobą podczas regularnych wizyt (najczęściej domowych), jak również będzie dostępny dla Ciebie przez cały czas pod telefonem.

Żywienie dojelitowe

ŻYWIENIE DOJELITOWE W DOMU

Żywienie pozajelitowe

ŻYWIENIE POZAJELITOWE W DOMU

Lekarz prowadzący opracuje Twój indywidualny plan żywienia dojelitowego w domu..

Twój plan żywienia powinien zawierać m.in.:

 • nazwę produktu żywieniowego wraz z jego ilością, sposobem i szybkością podawania
 • nazwę płynów dodatkowych wraz z ich ilością, sposobem i szybkością podawania
 • dawkowanie i zasady podawania leków
 • zasady pielęgnacji dostępu do przewodu pokarmowego
 • zasady odżywiania drogą naturalną, jeżeli jest ono możliwe.

Lekarz będzie nadzorował prawidłową realizację  leczenia żywieniowego oraz kontrolował następstwa terapii. Twój lekarz prowadzący to osoba wyszkolona i doświadczona w zakresie zasad, metod i procedur leczenia żywieniowego w domu.


Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych. Decyzje dotyczace podjęcia i prowadzenia żywienia klinicznego podejmuje lekarz prowadzący.

 

Specjalistyczna opieka

pozajelitowe

Specjalistyczna opieka nad chorym żywionym do- lub pozajelitowo w domu

Opiekę nad pacjentami żywionymi do- lub pozajelitowo sprawują specjalistyczne ośrodki w wybranych miastach w Polsce. Działają w nich wykwalifikowane zespoły. W ich skład wchodzą lekarze i pielęgniarki wspomagani przez dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów i farmaceutów. Specjaliści zajmują się kompleksowo przygotowaniem pacjenta i/lub bliskich do prowadzenia żywienia w warunkach domowych. Obejmują pacjenta kompleksową opieką i wsparciem podczas trwania leczenia.

Zakres przysługujących Ci usług:

 • właściwe przygotowanie Ciebie lub rodziny i opiekunów do sprawowania opieki nad Tobą  w domu
 • indywidualne ustalenie odpowiedniego programu leczenia
 • ustalenie programu wizyt i badań kontrolnych, obejmujących: badanie lekarskie, badania krwi i moczu, aktualną ocenę stanu odżywienia, zmianę lub utrzymanie planu żywienia (średnio 1 raz na 3 miesiące)
 • ciągły kontakt telefoniczny z zespołem prowadzącym leczenie
 • dostarczanie preparatów, sprzętu oraz niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego
Pamiętaj! W przypadku wskazań do prowadzenia żywienia przez pompę ośrodek żywieniowy jest zobowiązany do nieodpłatnego wypożyczenia pompy do żywienia dojelitowego na czas leczenia.
 • udrożnienie lub poprawa mocowania zgłębnika
 • naprawa zgłębnika lub przetoki
 • zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia, czy też innych wskazań, które wymagają leczenia szpitalnego
Leczenie dojelitowe w domu przysługuje każdemu pacjentowi, który nie musi leżeć w szpitalu, ale z powodu braku możliwości przyjmowania pokarmu w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą naturalną, wymaga długotrwałego podawania substancji odżywczych przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (np. PEG, gastrostomia, jejunostomia).

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych. Decyzje dotyczace podjęcia i prowadzenia żywienia klinicznego podejmuje lekarz prowadzący.

 

DOMOWE ŻYWIENIE DOJELITOWE

 • MAPA
 • LISTA PLACÓWEK
NAZWA LOKALIZACJIADRESTELEFON


Przeczytaj także najnowsze aktualności

Do góry