Podstawowe informacje

Ośrodki żywienia domowego - podstawowe informacje

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zostałeś zakwalifikowany w szpitalu do żywienia innego niż doustne, przy użyciu specjalnej żywności, nadzór nad Twoim leczeniem w domu może przejąć wyspecjalizowany ośrodek leczenia żywieniowego.

Pamiętaj, aby przy wypisie ze szpitala sprawdzić, czy masz komplet dokumentów uprawniających do kontynuacji żywienia dojelitowego w domu – są to:

  1. skierowanie do Poradni Żywieniowej, która będzie prowadziła żywienie dojelitowe dietą przemysłową w domu
  2. karta informacyjna z leczenia szpitalnego z informacją o założeniu sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego, z zaleceniami dotyczącymi dalszego żywienia dojelitowego (dietami przemysłowymi) wraz z kwalifikacją do żywienia dojelitowego dietą przemysłową

Zanim rozpoczniesz żywienie dojelitowe w domu, Ty lub Twój opiekun zostaniecie dokładnie przeszkoleni w tym zakresie przez zespół żywieniowy, który obejmie Cię opieką. Personel medyczny ośrodka żywieniowego będzie spotykał się z Tobą podczas regularnych wizyt (najczęściej domowych), jak również będzie dostępny dla Ciebie przez cały czas pod telefonem.

Żywienie dojelitowe

ŻYWIENIE DOJELITOWE W DOMU

Żywienie pozajelitowe

ŻYWIENIE POZAJELITOWE W DOMU

Lekarz prowadzący opracuje Twój indywidualny plan żywienia dojelitowego w domu..

Twój plan żywienia powinien zawierać m.in.:

  • nazwę produktu żywieniowego wraz z jego ilością, sposobem i szybkością podawania
  • nazwę płynów dodatkowych wraz z ich ilością, sposobem i szybkością podawania
  • dawkowanie i zasady podawania leków
  • zasady pielęgnacji dostępu do przewodu pokarmowego
  • zasady odżywiania drogą naturalną, jeżeli jest ono możliwe.

Lekarz będzie nadzorował prawidłową realizację  leczenia żywieniowego oraz kontrolował następstwa terapii. Twój lekarz prowadzący to osoba wyszkolona i doświadczona w zakresie zasad, metod i procedur leczenia żywieniowego w domu.


Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych. Decyzje dotyczace podjęcia i prowadzenia żywienia klinicznego podejmuje lekarz prowadzący.


Przeczytaj także najnowsze aktualności

Do góry