Specjalistyczna opieka

pozajelitowe

Specjalistyczna opieka nad chorym żywionym do- lub pozajelitowo w domu

Opiekę nad pacjentami żywionymi do- lub pozajelitowo sprawują specjalistyczne ośrodki w wybranych miastach w Polsce. Działają w nich wykwalifikowane zespoły. W ich skład wchodzą lekarze i pielęgniarki wspomagani przez dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów i farmaceutów. Specjaliści zajmują się kompleksowo przygotowaniem pacjenta i/lub bliskich do prowadzenia żywienia w warunkach domowych. Obejmują pacjenta kompleksową opieką i wsparciem podczas trwania leczenia.

Zakres przysługujących Ci usług:

  • właściwe przygotowanie Ciebie lub rodziny i opiekunów do sprawowania opieki nad Tobą  w domu
  • indywidualne ustalenie odpowiedniego programu leczenia
  • ustalenie programu wizyt i badań kontrolnych, obejmujących: badanie lekarskie, badania krwi i moczu, aktualną ocenę stanu odżywienia, zmianę lub utrzymanie planu żywienia (średnio 1 raz na 3 miesiące)
  • ciągły kontakt telefoniczny z zespołem prowadzącym leczenie
  • dostarczanie preparatów, sprzętu oraz niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego
Pamiętaj! W przypadku wskazań do prowadzenia żywienia przez pompę ośrodek żywieniowy jest zobowiązany do nieodpłatnego wypożyczenia pompy do żywienia dojelitowego na czas leczenia.
  • udrożnienie lub poprawa mocowania zgłębnika
  • naprawa zgłębnika lub przetoki
  • zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia, czy też innych wskazań, które wymagają leczenia szpitalnego
Leczenie dojelitowe w domu przysługuje każdemu pacjentowi, który nie musi leżeć w szpitalu, ale z powodu braku możliwości przyjmowania pokarmu w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą naturalną, wymaga długotrwałego podawania substancji odżywczych przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (np. PEG, gastrostomia, jejunostomia).

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych. Decyzje dotyczace podjęcia i prowadzenia żywienia klinicznego podejmuje lekarz prowadzący.


Przeczytaj także najnowsze aktualności

Do góry